Đăng ký xét tuyển theo Học bạ THPT 2021

Đăng ký xét tuyển theo Học bạ THPT 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
>> Lưu ý: Thí sinh chọn 1 trong 3 cách xét điểm bên dưới.